Klogere på Bibelen

I Aalborg Adventkirke er Bibelen det centrale fundament for vores tro. Derfor bruger vi hver uge tid på sammen at studere et emne eller en bestemt tekst fra Bibelen. Vi bruger en stor del af tiden på at diskutere vores forskellige forståelser af bibelteksterne. Det er vigtigt for os at Bibelens tekster bliver gjort konkrete og relevante for vores hverdagsliv. Så der er også plads til at diskutere personlige overvejelser og tanker i dette forum.

Der er mulighed for at deltage i bibellæsning / samtale to gange om ugen. Lørdag formiddag før vores ugentlige gudstjeneste og mandag aften i de ulige uger.

Hver lørdag kl. 10.00-10.45 (ved eftermiddagsprogram 14.00-15.00)

Programmet indledes normalt med at vi synger sammen, og der indsamles også penge til kirkens udadvendte mission.
Bibelstudiet tager udgangspunkt i Adventkirkens studiehæfte, der kan downloades 
gratis her.

Mandag i de ulige uger kl. 19.00-20.30

Vi er en gruppe (8-12 personer) som samles og læser i Bibelen sammen og prøver at forstå hvad der står. Der er plads til at sige sin mening og prøve synspunkter af. For tiden er vi i gang med et forløb der hedder Den Store Fortælling, med Gunnar Pedersen, men der er også altid plads til forbøn. Vi vil gerne være flere, så alle er rigtig velkomne