Her er kirken

Om kirken

Aalborg Adventkirke er en kristen frikirken. Centralt for os er, at vi opfatter Biblen, som den vigtigste vej til at erkendelse af hvem Gud er og hvordan han er. Vi tror at den Jesus der tales om i Biblen, både er den mægtige Gud der har skabt universet, men at han også er den kærlige Gud, som har større interesse og omsorg for hver enkelt af os end vores egen mor.

Vi er en gruppe på ca. 50-60 personer, jævnt fordelt i alle aldersgrupper. Af vores aktiviteter skal nævnes, ugentlige gudstjenester, grupper med bibellæsning og samtale/diskussion omkring bibelske emner, samt arbejde/aktiviteter for børn og unge. Alt det kan du læse mere om her på vores hjemmeside.

Aalborg Adventkirke er en del af Syvende Dags Adventistkirken i Danmark. Specielt for adventistkirken er opfattelsen af at kroppen er lige så vigtig som sjælen. Det har medført et stor samfundsengagement inden for især uddannelse og sundhed, samt i form af humanitært arbejde i den 3. verden. Du kan læse mere om adventistkirken her: www.adventist.dk